România  hai@sameargatreaba.ro (+40) 373 747 871 (+40) 760 350 840
Concurs iarnă 2019
  • 01 Dec 2019

Concurs iarnă 2019

REGULAMENT CAMPANIE IARNĂ 2019

1. Organizatorul

Organizatorul acestei campanii este S.C. AJDER SMT SRL cu sediul fără activitate în Petroșani, aleea Trandafirilor, bl.5, ap.54, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J20/1081/2019 și C.U.I. 41315200.

2. Perioada și aria de desfășurare
Perioada de desfășurare a campaniei: 01.12.2019 – 25.12.2019.
Aria de desfășurare: tot teritoriul României.

3. Dreptul de participare
Participanții la concurs precum și clienții platformei trebuie să aibă domiciliul stabil în România și vârsta de 18 ani împlinită la data înscrierii în concurs sau pe platforma noastră.
Pot participa la tragerea la sorți toți clienții înscriși pe platforma www.sameargatreaba.ro care răspund la întrebarea: „Ce post de radio asculți ca să meargă treaba?” până în data de 25.12.2019 ora 23.59.
Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
Înscrierea în concurs și participarea la tragerea la sorți sunt gratuite și nu pot fi îngrădite de alte condiții în afara celor publicate în acest regulament.
Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Tombolei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor participanților fiind publicate în paginile platformei.

4. Mecanismul
Tombola se va desfășura conform prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul dacă este cazul până cel târziu în date extragerii câștigătorului și să facă cunoscute aceste modificări prin canalele oficiale de Facebook și Google.
Participanții se înscriu în concurs după autentificarea pe platforma www.sameargatreaba.ro, în perioada 01 – 25 Decembrie, răspunzând în pagina dedicată concursului la întrebarea „Ce post de radio asculți să meargă treaba?”
După încheierea înscrierilor, în data de 26 Decembrie, se vor extrage toți participanții într-o listă în format Excel care se va „amesteca” utilizând instrumentele oferite de aplicația Excel, urmând ca extragerea câștigătorului să se facă prin intermediul aplicației online Random.org, generând un număr aleator între 1 și numărul de participanți înscriși.
Se vor face 3 extrageri, prima extragere de bază și următoarele 2 extrageri de rezervă în cazul în care câștigătorul nu poate fi validat sau nu îndeplinește condițiile de participare conform prezentului regulament.
Promovarea campaniei și promovarea câștigătorul validat se va face prin următoarele căi:
- Platforma web: www.sameargatreaba.ro
- Pagina de Facebook asociată platformei: https://www.facebook.com/sameargatreaba
- Pagina de Google asociată platformei: https://g.page/SaMeargaTreaba?gm
Tragerea la sorți va avea loc în data de 26 Decembrie, ora 18 și va fi transmisă în direct pe Facebook.
Premiul va fi trimis la adresa comunicată de câștigător, prin curier, pe cheltuiala organizatorului, în 5 zile lucrătoare de la data confirmării și validării câștigătorului.
Câștigătorul trebuie să confirme telefonic, în maximum 3 zile de la data notificării pe adresa de email și a apelului telefonic, faptul că a primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.
Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și ii va descalifica pe cei care nu pot fi validați sau a căror activitate în cadrul campaniei o consideră drept fraudă.
În cazul câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul următorului participant extras din lista de rezervă.

5. Premiul
Premiul oferit pentru participarea la extragere constă într-un pachet ce include următoarele produse:
- 1 x radio de șantier marca BOSCH Profesional model GML 12V-10
- 1 x acumulator GBA 12 Volt. 2.0 Ah
- 1 x încărcător pentru acumulator 2607225136 10.8V AL 1130 CV Li-ion.
Valoarea totală estimată a premiului este de 725 lei (TVA inclus).
Premiile câștigate nu poate fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. In cazul refuzului câștigătorului de a ridica premiul sau în cazul imposibilității validării acestuia, organizatorul își rezervă dreptul de a atribui premiul următorului extras din lista de rezerve.

6. Răspunderea organizatorului
Organizatorul nu poate fi făcut responsabil în cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului din orice motive invocate de acesta.

6. Confidențialitatea datelor
Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate publicată pe site-ul companiei: https://www.sameargatreaba.ro/legal/ confidentialitate.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Participanții își dau acordul ca datele lor personale furnizate la înscriere să fie folosite de către Organizator în vederea contactării lor pentru înmânarea premiului câștigat.
Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte și conforme cu realitatea și să poată fi confirmate prin actul de identitate. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legată de campanie.

7. Forța majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Daca o situație de forța majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și extragerea câștigătorului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata.

8. Litigii și fraude
Participantul acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicație din partea Organizatorilor în momentul în care aceștia consideră că respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel că orice tentativă de fraudare atrage după sine eliminarea sa din campanie.
Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și trimisă la adresa de corespondență a organizatorului, în termen de max. 3 zile de la data încheierii concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestație.
Contestația se va soluționa în termen de max. 20 zile lucrătoare de la primire, perioadă în care se suspendă procedura de înmânare a premiului. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care și aceasta eșuează litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a concursului sau a sistemului, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Mult succes tuturor participanților!
Echipa sameargatreaba.ro